mini-midi-step-seq

Info

The audiowerkstatt mini-midi-step-seq is a MIDI-step-sequencer optimized for jam-sessions.