mini-midi-step-seq

Info

Der audiowerkstatt mini-midi-step-seq ist ein für Jam-Sessions optimierter MIDI-Step-Sequencer.